CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT

Đất và Người Ninh Bình 2023

Thực hiện Kế hoạch số 665/KH-SVHTT ngày 21/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình về tổ chức cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Bình năm 2023 và xuất bản sách ảnh, postcard, Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Bình năm 2023 dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Bình năm 2023 và xuất bản sách ảnh, postcard nhằm lựa chọn những tác phẩm ảnh phản ánh vẻ đẹp độc đáo về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người Ninh Bình phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại của tỉnh.

2. Thông qua cuộc thi và Triển lãm khuyến khích, động viên, tôn vinh các nghệ sĩ nghiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật thể hiện được những nét đẹp, nét đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa, con người Ninh Bình đồng thời góp phần đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật của tỉnh Ninh Bình.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, NỘI DUNG SÁNG TÁC

1. Đối tượng tham gia Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành phố trong cả nước. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi không gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

2. Chủ đề: “Đất và người Ninh Bình”

3. Nội dung sáng tác Các tác phẩm dự thi được chụp tại tỉnh Ninh Bình, nội dung phản ánh những những nét đẹp mang giá trị chân thiện mỹ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; những hình ảnh đẹp về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc, các loại hình trình diễn, diễn xướng dân gian; vẻ đẹp các làng nghề và nghề thủ công truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch.

III. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM DỰ THI

1. Quy định chung

1.1. Tác phẩm ảnh sáng tác cần bám sát nội dung chủ đề cuộc thi, nội dung phản ánh không được trái với thuần phong, mỹ tục, không đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, không vi phạm các quy định của pháp luật.

1.2. Các tác phẩm ảnh tham gia Cuộc thi do chính tác giả chụp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, khuyến khích các tác phẩm ảnh dự thi là ảnh mới.

1.3. Những tác phẩm đã đạt giải thưởng Vàng, Bạc, Đồng cấp quốc gia và khu vực do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức và các tác phẩm đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế không tham gia dự thi. Ban Tổ chức khuyến khích tác giả có các tác phẩm đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi nhiếp ảnh gửi tác phẩm để Ban Tổ chức chọn trưng bày triển lãm trong cuộc thi này.

2. Quy định cụ thể

2.1. Tác phẩm tham gia Cuộc thi Các tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng.

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

- Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 - 08 ảnh. Tác giả phải thiết kế, bố cục các ảnh trong bộ ảnh thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích giới thiệu nội dung của bộ ảnh. Nội dung chú thích không quá 100 từ.

- Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

2.2. Số lượng tác phẩm gửi dự thi Mỗi tác giả có quyền gửi tham gia Cuộc thi nhiều nhất 10 tác phẩm (gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình (theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).

2.3. Quy cách tác phẩm dự thi

- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 5Mb - 8Mb, độ phân giải 300dpi.

- Tác phẩm dự thi được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, truyền thống; không chấp nhận ảnh chắp, ghép (trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama).

- Ảnh không được bo, viền; không đề có tên, chữ chìm, địa danh, chữ ký hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận dạng khác của tác giả trên ảnh dự thi.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

 IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

1. Quyền lợi của tác giả

- Các tác giả có tác phẩm đạt các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích của cuộc thi được trao Bằng chứng nhận và tiền giải thưởng của Ban Tổ chức.

- Các tác phẩm đạt các giải: Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi ngoài Bằng chứng nhận, tiền thưởng còn được tính điểm xét kết nạp Hội viên theo Quy chế của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

- Các tác giả có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm, in sách, in postcard ảnh tại Cuộc thi được Ban Tổ chức trao tiền nhuận ảnh.

2. Trách nhiệm của tác giả

- Tác giả thực hiện đúng các quy định tại Thể lệ Cuộc thi và chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan và tự nộp thuế thu nhập cá nhân (từ tiền nhuận ảnh triển lãm) theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm.

- Việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi cho Ban tổ chức Cuộc thi là khẳng định của tác giả về chấp thuận Thể lệ Cuộc thi.

V. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔ CHỨC

1. Quyền lợi của Ban tổ chức Ban Tổ chức và Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải, tác phẩm được chọn để tổ chức trưng bày triển lãm, in sách ảnh, postcard, tuyên truyền (không nhằm mục đích thương mại) thuộc phạm vi cuộc thi này và được quyền sử dụng tác phẩm nêu trên để tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh tại Ninh Bình và các địa phương khác trong cả nước ngoài phạm vi cuộc thi này thì không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

2. Trách nhiệm của Ban tổ chức

- Tổ chức cuộc thi đảm bảo khách quan, công bằng, đúng các quy định hiện hành.

- Ban Tổ chức không trả lại ảnh dự thi không đạt giải, không được chọn trưng bày triển lãm.

4 - Ban Tổ chức trao tiền giải thưởng và tiền nhuận ảnh triển lãm trực tiếp cho tác giả hoặc người được ủy quyền nhận tiền có tác phẩm đạt giải, được chọn triển lãm. Trường hợp tác giả không tham dự lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ gửi tiền thưởng qua tài khoản và bằng chứng nhận qua đường bưu điện sau khi kết thúc Cuộc thi.

- Ban Tổ chức được phép loại ra các tác phẩm vi phạm thể lệ Cuộc thi và hủy bỏ kết quả chấm chọn, thu hồi giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định của Ban Tổ chức là kết quả chung cuộc.

- Sau khi có kết quả chấm ảnh, Ban Tổ chức sẽ thông báo đến tác giả có tác phẩm đạt giải và chọn triển lãm trên trang website cuộc thi.

- Ban Tổ chức thực hiện in ảnh của các tác giả được chọn để triển lãm.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng Ban tổ chức Cuộc thi sẽ trao Bằng chứng nhận và tiền thưởng cho các tác giả đạt giải, cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 VNĐ.

- 02 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 7.000.000 VNĐ.

- 03 giải Ba, trị giá mỗi giải: 5.000.000 VNĐ.

- 15 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ

2. Tác phẩm chọn trưng bày triển lãm

Ban Tổ chức dự kiến chọn 200 tác phẩm gồm ảnh đơn và ảnh bộ (bao gồm cả các ảnh đạt giải) để tổ chức trưng bày triển lãm, in sách, in postcard ảnh (số lượng các tác phẩm được chọn có thể thay đổi tùy vào số lượng, chất lượng tác phẩm tham gia dự thi). Tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm, in sách, in postcard ảnh được hưởng nhuận bút 500.000VNĐ/tác phẩm. Những tác phẩm đoạt giải không được hưởng nhuận bút trưng bày triển lãm, in sách, in postcard ảnh.

VII. BAN GIÁM KHẢO

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ mời một số nhà chuyên môn thuộc các cơ quan: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình và các nghệ sĩ có uy tín tham gia Ban Giám khảo.

VIII. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN NHẬN ẢNH

1. Phương thức gửi ảnh dự thi Tác giả gửi ảnh trực tiếp qua website: anhnghethuatninhbinh.com.

2. Thời gian nhận ảnh dự thi: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/7/2023.

3. Thời gian chọn, chấm ảnh dự thi Tổ chức chấm ảnh và chọn ảnh dự thi để triển lãm trong tháng 8/2023.

4. Tổng kết, trao giải và tổ chức khai mạc triển lãm

- Tổ chức tổng kết trao giải trong chương trình khai mạc triển lãm ảnh.

- Thời gian: dự kiến cuối tháng 10/2023 tại thành phố Ninh Bình.

5. Đầu mối liên hệ, trao đổi, hỗ trợ

Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Số 29, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại hỗ trợ: 02293.876.072.

6. Về khiếu nại (nếu có): tác giả gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi sau thời gian công bố giải 05 ngày (địa chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao, số 29, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình), sau thời gian trên Ban Tổ chức sẽ không giải quyết. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc. Chi phí cho việc giải quyết khiếu nại do tác giả chi trả, số tiền: 1.000.000 VNĐ/tác phẩm nộp cùng với đơn khiếu nại. Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, kết thúc khiếu nại.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Bình năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các nghệ sỹ, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, những công dân yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.